Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Ojačati relevantne nacionalne institucije, između ostalog putem međunarodne saradnje, za izgradnju kapaciteta na svim nivoima, a posebno u zemljama u razvoju, u cilju sprečavanja nasilja i borbe protiv terorizma i kriminala

Indikator

Postojanje nezavisnih nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u skladu sa Pariškim načelima

Izvori podataka

Glavni izvor podataka su administrativni zapisi sub-komisije za akreditaciju izvještaja GANHRI.

Disagregacija

Dok razvrstavanje podataka nije primenljivo za ovaj indikator. Poželjno bi bilo da se naglasi vrsta NHRI-a, da li je Ombudsman, komisija za ljudska prava, savjetno tijelo, istraživački insititut, itd.

Napomene

Jedinica na grafiku označava akreditaciju A. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-0A-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Ojačati relevantne nacionalne institucije, između ostalog putem međunarodne saradnje, za izgradnju kapaciteta na svim nivoima, a posebno u zemljama u razvoju, u cilju sprečavanja nasilja i borbe protiv terorizma i kriminala

Indikator

Postojanje nezavisnih nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u skladu sa Pariškim načelima

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Ovaj indikator Postojanje nezavisnih nacionalnih institucija za ljudska prava u skladu sa Pariškim načelima mjeri usklađenost postojećih nacionalnih institucija za ljudska prava sa načelima koji se odnose na status nacionalnih institucija (Pariški načeli), koji je usvojila Generalna skupština (rezolucija 48 / 134) na osnovu pravila postupka Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI). Proces akreditacije se vrši putem vršnjačke revizije od strane Pododbora za akreditaciju (SCA) GAHNRI-a. Postoje tri moguće vrste akreditacije: A: Usaglašeno sa Pariškim načelima B: Status posmatrača - Nije u potpunosti u skladu sa Pariskim načelima ili su nedovoljne informacije obezbjeđene da bi se ustanovila saglasnost C: Neusaglašeno sa Pariškim načelima. Međunarodna anketa šalje se nacionalnoj instituciji za ljudska prava, koja ga popunjava i vraća je međunarodnim mehanizmu.

Izvor

Ministarstvo pravde Crne Gore

Povratak na početak