Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Promovisati i sprovoditi nediskriminacione zakone i politike održivog razvoja

Indikator

Udio stanovništva koje je prijavilo da se lično osjećalo diskriminisano ili uznemiravano u prethodnih 12 mjeseci na osnovu diskriminacije zabranjene međunarodnim pravom o ljudskim pravima

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Ovaj indikator se računa kao procenat lica koji prijavljuju da su se lično osjetili diskriminisanim ili maltretiranim u posljednjih 12 mjeseci po osnovu koji je zabranjen međunarodnim pravom u oblasti ljudskih prava. Računa se korišćenjem punih rezultata istraživanja javnog mnjenja, uz pomoć tehnika kao što je imputacija, estimacija i ponderisanje kako bi uzorak bio reprezentativan, a podaci pouzdani. U Crnoj Gori ovaj indikator se obračunava kroz MICS istraživanje.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Zadatak

Target 16.b: Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

Indikator

Indicator 16.b.1: Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law

Organizacija

Monstat

Povratak na početak