Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Promovisati vladavinu prava na nacionalnom i međunarodnom nivou i obezbijediti jednak pristup pravdi za sve

Indikator

Procenat žrtava nasilja u prethodnih 12 mjeseci koje su prijavile svoju viktimizaciju nadležnim organima ili drugim zvanično priznatim mehanizmima za rješavanje sukoba

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Broj žrtava nasilnog krivičnog djela (fizički ili seksualni napad) u prethodnih 12 mjeseci koji su prijavili svoj posljednji incident nadležnim organima ili drugim zvanično priznatim mehanizmima za rješavanje sukoba, izražen kroz procenat svih žrtava krivičnih djela u posljednjih 12 mjeseci. U nadležne institucije spadaju policija, tužioci ili drugi organi sa nadležnošću da istražuju određena krivična djela (kao što su korupcija i prevara), dok u “ostale zvanično priznate mehanizme za rješavanje sukoba” mogu spadati različite institucije sa ulogom u neformalnom pravosuđu i rješavanju sporova (npr. plemenski i vjerski lideri, starješine sela, lideri zajednice), pod uslovom da je njihova uloga zvanično priznata od strane državne vlasti. Metod izračunavanja: Broj žrtava nasilnog zločina u prethodnih 12 mjeseci koji su prijavili viktimizaciju nadležnim organima ili drugim službenim priznatim mehanizmima za rješavanje sukoba, podijeljenog sa brojem svih žrtava nasilnog krivičnog djela u prethodnih 12 mjeseci (koji se naziva i “stopa prijavljivanja krivičnih djela”). Broj žrtava nasilnog zločina, kao i broj žrtava nasilnog zločina, mjeri se kroz uzorke istraživanja opće populacije, najčešće angažovanih anketa o viktimizaciji kriminala. U Crnoj Gori ovaj indikator se obračunava kroz MICS istraživanje.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Promovisati vladavinu prava na nacionalnom i međunarodnom nivou i obezbijediti jednak pristup pravdi za sve

Indikator

Procenat žrtava nasilja u prethodnih 12 mjeseci koje su prijavile svoju viktimizaciju nadležnim organima ili drugim zvanično priznatim mehanizmima za rješavanje sukoba

Izvor

Monstat

Povratak na početak