Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pravni identitet za sve, uključujući i upis knjige rođenih

Indikator

Udio djece ispod 5 godina starosti čije je rođenje registrovano kod organa nadležnog za građanske registre, po godinama

Izvori podataka

Popisi, anketa domaćinstava kao što su MICS i DHS i nacionalni vitalni sistemi registracije.

Disagregacija

Podaci se mogu razvrstati po polu, starosti, prihodima, mjestu boravka i geografskoj lokaciji.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbijediti svima pristup pravdi i izgraditi djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pravni identitet za sve, uključujući i upis knjige rođenih

Indikator

Udio djece ispod 5 godina starosti čije je rođenje registrovano kod organa nadležnog za građanske registre, po godinama

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Ovaj indikator pokazuje proporciju djece mlađe od pet godina čija rođenja su prijavljena kao registrovana kod relevantnih nacionalnih nadležnih institucija. Računa se podjelom broja djece mlađe od pet godina čija rođenja su prijavljena kao registrovana kod relevantnih nacionalnih nadležnih institucija, sa ukupnim brojem djece mlađe od 5 godina u populaciji pomnoženim sa 100.

Izvor

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Povratak na početak