Zadaci i indikatori

Zadatak 2.1

Do 2030. godine, okončati glad i obezbijediti pristup za sve ljude, naročito siromašne i ljude u osjetljivim situacijama, uključujući odojčad, hrani koja je bezbjedna, nutritivna i koje ima u dovoljnim količinama

Indikator 2.1.1

Prevalencija pothranjenosti
  • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 2.2

Do 2030. godine, iskorijeniti sve oblike pothranjenosti, između ostalog i realizovanjem, do 2025. godine, međunarodno dogovorenih ciljeva u pogledu zaostajanja u rastu i nedovoljne težine djece mlađe od 5 godina, i rješavati prehrambene potrebe djevojčica adolescenata, trudnica, dojilja i starijih osoba

Zadatak 2.3

Do 2030. godine, udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane, posebno žena, autohtonih naroda, porodičnih poljoprivrednih imanja, stočara i ribara, između ostalog putem bezbjednog i jednakog pristupa zemljištu, drugim proizvodnim resursima i doprinosima, znanju, finansijskim uslugama, tržištima i mogućnostima za dobijanje dodatne vrijednosti i zapošljavanja u drugim sektorima pored poljoprivrede

Zadatak 2.4

Do 2030. godine, obezbijediti održive sisteme proizvodnje hrane i sprovesti otporne poljoprivredne prakse koje povećavaju produktivnost i proizvodnju, koje pomažu održavanju ekosistema, koje jačaju kapacitete za prilagođavanje na klimatske promjene, ekstremne vremenske uslove, suše, poplave i druge nepogode i koje progresivno poboljšavaju kvalitet zemljišta i tla

Indikator 2.4.1.a


Zadatak 2.5

Do 2020. godine, očuvati genetsku raznolikost sjemena, gajenih biljaka i uzgojenih i domaćih životinja i njima bliskih divljih vrsta, između ostalog koristeći banke sjemena i biljaka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou koje su diversifikovane i kojima se na odgovarajući način upravlja, kao i promovisanjem pristupa, poštene i pravede podjele koristi koje proizilaze iz upotrebe genetskih resursa i povezanog tradicionalnog znanja, kao što je međunarodno dogovoreno

Indikator 2.5.2


Zadatak 2.a

Povećati ulaganja, između ostalog i kroz poboljšanu međunarodnu saradnju, u ruralnu infrastrukturu, poljoprivredna istraživanja i proširenje usluga, razvoj tehnologije i banke gena biljaka i stoke kako bi se unaprijedili poljoprivredni proizvodni kapaciteti u zemljama u razvoju, a posebno u najmanje razvijenim zemljama

Indikator 2.a.1


Zadatak 2.b

Ispraviti i spriječiti trgovinska ograničenja i narušavanja na svjetskim poljoprivrednim tržištima, između ostalog i kroz paralelno eliminisanje svih oblika poljoprivrednih izvoznih subvencija i svih izvoznih mjera sa ekvivalentnim efektom, u skladu sa mandatom Razvojnog programa iz Dohe

Indikator 2.b.1

Subvencije za izvoz poljoprivrednih proizvoda
  • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 2.c

Usvojiti mjere za adekvatno funkcionisanje tržišta prehrambenih proizvoda i prerađevina i omogućiti pravovremeni pristup informacijama na tržištu, uključujući informacije o rezervama hrane, kako bi se pomoglo u ograničavanju ekstremne promjenjivosti cijena hrane

Indikator 2.c.1

Indikator anomalija cijena hrane
  • Status indikatora Nema podataka

Povratak na početak