Zadaci i indikatori

Zadatak 3.1

Do 2030. godine, smanjiti globalni koeficijent smrtnosti majki na manje od 70 na 100.000 živo rođene djece

Indikator 3.1.1

Stopa smrtnosti majki
 • Status indikatora Prijavljeno

Indikator 3.1.2


Zadatak 3.2

Do 2030. godine, zaustaviti umiranje novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina od bolesti koje se mogu spriječiti, pri čemu sve zemlje za cilj imaju smanjenje neonatalnog mortaliteta najmanje na samo 12 smrtnih slučajeva na 1.000 živo rođene djece i smrtnost djece mlađe od 5 godina najmanje na samo 25 smrtnih slučajeva na 1.000 živo rođene djece

Indikator 3.2.1

Stopa smrtnosti djece ispod 5 godina
 • Status indikatora Prijavljeno

Indikator 3.2.2

Stopa smrtnosti novorođenčadi
 • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 3.3

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator 3.3.2

Incidencija tuberkuloze na 100000 stanovnika
 • Status indikatora Prijavljeno

Indikator 3.3.3

Incidencija malarije na 1000 stanovnika
 • Status indikatora Prijavljeno

Indikator 3.3.4

Incidencija hepatitisa B na 100000 stanovnika
 • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 3.4

Do 2030. godine, za jednu trećinu smanjiti preranu smrtnost od nezaraznih bolesti putem prevencije i liječenja i promovisanja mentalnog zdravlja i dobrobiti

Indikator 3.4.2

Stopa smrtnosti od samoubistava
 • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 3.5

Ojačati prevenciju i liječenje od zloubpotrebe, uključujući zloupotrebu opojnih droga i štetno korišćenje alkohola

Zadatak 3.6

Do 2020. godine, na globalnom nivou prepoloviti broj nastradalih i povrijeđenih od saobraćajnih nesreća

Indikator 3.6.1

Stopa smrtnosti od povreda u saobraćaju
 • Status indikatora Nema podataka

Zadatak 3.7

Do 2030. godine, obezbijediti univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe

Zadatak 3.8

Ostvariti univerzalnu pokrivenost zdravstvenim osiguranjem, uključujući zaštitu od finansijskih rizika, pristup kvalitetnim osnovnim uslugama zdravstvene zaštite i pristup bezbjednim, djelotvornim, kvalitetnim i povoljnim najvažnijim lijekovima i vakcinama za sve

Indikator 3.8.1

Pokrivenost osnovnih zdravstvenih usluga
 • Status indikatora Nema podataka

Indikator 3.8.1.a

Pokrivenost osnovnih zdravstvenih usluga
 • Status indikatora Prijavljeno
 • Nacionalni

Zadatak 3.9

Do 2030. godine, značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljenja od opasnih hemikalija i zagađenja vazduha, vode i tla

Indikator 3.9.1

Indikator 3.9.3


Zadatak 3.a

U svim zemljama jačati sprovođenje Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, u skladu sa potrebama

Zadatak 3.b

Podržati istraživanje i razvoj vakcina i lijekova za zarazne i nezarazne bolesti koje prvenstveno pogađaju zemlje u razvoju, obezbijediti pristup povoljnim osnovnim lijekovima i vakcinama, u skladu sa Deklaracijom o Sporazumu TRIPS i javnom zdravstvu iz Dohe, kojom se potvrđuje pravo zemalja u razvoju da u potpunosti koriste odredbe Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine u pogledu fleksibilnosti radi zaštite javnog zdravlja, a naročito da obezbijede pristup lijekovima za sve

Zadatak 3.c

Znatno povećati finansiranje zdravstva i zapošljavanje, razvoj, obuku i zadržavanje zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenijim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju

Indikator 3.c.1

Gustina i distribucija zdravstvenih radnika
 • Status indikatora Prijavljeno

Zadatak 3.d

Osnažiti kapacitete svih zemalja, a posebno zemalja u razvoju, za rano upozorenje, smanjenje rizika i upravljanje nacionalnim i globalnim zdravstvenim rizicima

Povratak na početak