Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Litara čistog alkohola

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Ojačati prevenciju i liječenje od zloubpotrebe, uključujući zloupotrebu opojnih droga i štetno korišćenje alkohola

Indikator

Potrošnja alkohola po glavi stanovnika (starosti od 15 godina i više) u toku kalendarske godine u litrima čistog alkohola

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

global_goals.3-titletitle

Zadatak

Ojačati prevenciju i liječenje od zloubpotrebe, uključujući zloupotrebu opojnih droga i štetno korišćenje alkohola

Indikator

Potrošnja alkohola po glavi stanovnika (starosti od 15 godina i više) u toku kalendarske godine u litrima čistog alkohola

Izvor

Monstat

Povratak na početak