Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator

Broj HIV infekcija u odnosu na 1000 neinficiranih, po polu, starosnoj dobi i ključnim grupama populacije

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Podaci su dobijeni korišćenjem SPECTRUM metodologije u saradnji sa UNAIDS-om (jun 2021.god) i predstavljaju All ages HIV incidence - ukupan broj novoinficiranih na 1000 neinficiranih, za sve uzraste; ne predstavlja prosto izračunavanje broja novih infekcija u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Izvori podataka

Anketa domaćinstava ili ključne populacije sa HIV testiranjem, Spectrum modeliranje.

Disagregacija

Opšta populacija, ključna populacija (muškarci koji imaju sex sa muškarcima, seksualni radnici, lica koja uzimaju droge iglom, transdzender osobe, zatvorenici. Godišta (0-14, 15-24, 15-49. 50+) za ključne populacije < 25, 25+), po načinu prenosa (uključujući prenos sa majke na dijete), mjestu boravka, polu.

Napomene

Nadzorom nad HIV-om u Crnoj Gori moguće je izračunavati broj novoregistrovanih slučajeva HIV/AIDS-a u godini na 100 000 stanovnika. Podaci se disagregiraju u odnosu na pol, uzrast, geografsku distribuciju i način prenosa virusa. U saradnji sa UNAIDS-om vršene su procjene incidencije (broj novoinficiranih na 1000) i podaci se ne mogu disagregirati po gore navedenim karakteristikama. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-01.pdf.

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2010

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator

Broj HIV infekcija u odnosu na 1000 neinficiranih, po polu, starosnoj dobi i ključnim grupama populacije

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Broj novozaraženih HIV-om na 1000 neinficiranih, po polu, starosnoj dobi i ključnim grupama populacije definisano kao broj novozaraženih HIV-om na 1000 ljudskih godina među neinficiranih. Stopa incidencije je broj novih slučajeva u određenoj populaciji pod rizikom u određenom vremenskom periodu. Podaci o pojedincima za određen vremenski period su najbolji izvori podataka, ali su rijetko dostupni za veliki broj stanovnika. Kako bi se dobili podaci o incidenciji HIV-a, mogu se koristiti posebni dijagnostički testovi u istraživanjima ili zdravstvenim organizacijama. Incidencija HIV-a takođe se može modelirati koristeći Spectrum software.

Izvor

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Povratak na početak