Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator

Incidencija malarije na 1000 stanovnika

Izvori podataka

Slučajevi prijavljeni od strane NMCP-a se dobijaju iz sistema za nadgledanje svake zemlje.

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-03.pdf

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2010

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator

Incidencija malarije na 1000 stanovnika

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Incidencija malarije definisana je kao broj novih slučajeva malarije na 1.000 ljudi koji su izloženi riziku svake godine. Metoda izračunavanja: Incidencija malarije (1) izražena je kao broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika godišnje sa populacijom zemlje koja je izvedena iz projekcija Odeljenja za stanovništvo UN i procenat rizika procjenjen od strane Nacionalnog programa za kontrolu malarije u zemlji. Preciznije, zemlja procjenjuje koliko je procenat visokog rizika (H) i kakav je procenat pri niskom riziku (L), a populacija koja je u riziku procjenjuje se kao populacija UN * populacija H + UN * L / 2. Broj novih slučajeva, M, procjenjuje se iz broja slučajeva malarije koje je prijavilo Ministarstvo zdravlja koje su prilagođene da uzmu u obzir (i) nepotpunost u sistemima izvještavanja (ii) pacijentima koji traže liječenje u privatnom sektoru, samo-liječenje ili uopšte ne traži terapiju, i (iii) potencijalnu prekomerno dijagnozu kroz nedostatak laboratorijske potvrde slučajeva. Postupak koji je opisan u izveštaju Svetskog izveštaja o malariji 2008 (2), kombinira podatke koji su prijavili NMCP (prijavljeni slučajevi, potpunost izveštavanja i verovatnoća da su slučajevi parazitski pozitivni) sa podacima dobijenim na nacionalnim reprezentativnim anketama domaćinstava o upotrebi zdravstvenih usluga.

Izvor

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Povratak na početak