Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, smanjiti globalni koeficijent smrtnosti majki na manje od 70 na 100.000 živo rođene djece

Indikator

Procenat porođaja kojima je prisustvovalo obučeno zdravstveno osoblje

Izvori podataka

Anketiranje domaćinstava na nacionalnom nivou

Disagregacija

Za ovaj indikator, kada se podaci prikupljaju iz anketiranja domaćinstava, dostupno je razvrstavanje prema prebivalištu (urbano/ruralno), kućnim bogatstvom (kvintile) i starosti majke, geografske regije. Kada se podaci prijavljuju iz administrativnih izvora, razvrstavanje je više ograničeno i ima tendenciju da uključi samo prebivalište.

Napomene

Globalni monitoring sprovode UNICEF i WHO. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Zadatak

Target 3.1: By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births

Indikator

Indicator 3.1.2: Proportion of births attended by skilled health personnel

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procenat porođaja kojima je prisustvovalo obučeno zdravsteno osoblje (uglavnom ljekari, medicinske sestre ili babice) je procenat porođaja kojima prisustvuje zdravstveni radnik obučen za pružanje spasilačke porodiljske njege, uključujući pružanje potrebnog nadzora, njege i saveta ženama tokom trudnoće i post-partum period, samostalno rukovanje porođaja i brige o novorođenčadima. Tradicionalne osobe koje nadgledaju porođaj, čak i ako dobiju kratak kurs obuke, nisu uključeni. Metoda izračunavanja: Broj žena starosne dobi od 15 do 49 godina sa živim rođenjem na kojima je prisustvovao kvalifikovani zdravstveni radnik (doktori, medicinske sestre ili babice) tokom porođaja izražava se kao procenat žena starosne dobi 15-49 godina sa živim rođenjem u istom periodu.

Izvor

Monstat

Povratak na početak