Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Znatno povećati finansiranje zdravstva i zapošljavanje, razvoj, obuku i zadržavanje zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenijim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju

Indikator

Gustina i distribucija zdravstvenih radnika

Izvori podataka

Podaci su sastavljeni od rutinskih administrativnih informacionih sistema (uključujući izveštaje o osoblju i platnom spisku, kao i profesionalnu obuku, registraciju i licenciranje), popis stanovništva, ankete o radnoj snazi i zapošljavanju i procene zdravstvenih ustanova. Većina podataka iz administrativnih izvora potiče iz objavljenih nacionalnih pregleda zdravstvenog sektora i/ili zvaničnih izvještaja o zemlji u kancelarijama SZO.

Disagregacija

Podaci po nacionalnom nivou.

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0c-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Znatno povećati finansiranje zdravstva i zapošljavanje, razvoj, obuku i zadržavanje zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenijim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju

Indikator

Gustina i distribucija zdravstvenih radnika

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Iako je, tradicionalno, ovaj indikator procjenjen korišćenjem 2 mjerenja: gustine ljekara i gustine osoblja medicinskih sestara i babica. U kontekstu SDG dnevnog reda, skup podataka je proširen na ljekare, osoblje medicinskih sestara, osoblje babica, stomatološko osoblje i farmaceutsko osoblje. Plan podataka se planira progresivno da pokrije sve zdravstvene kadrove. Način procjene broja ljekara (uključujući i generaliste i specijaliste lekara) u zavisnosti od prirode originalnog izvora podataka može obuhvatiti samo ljekare koji se bave liječenjem ili svi registrovani ljekari. Podaci o broju medicinskih sestara i babica uključuju osoblje medicinskog osoblja i babica, kad god je to moguće. U mnogim zemljama, medicinske sestre obučene sa veštačenjem babica se računaju i prijavljuju kao medicinske sestre. To čini razliku između osoblja medicinskog osoblja i osoblja akušerstva teško crtati. Podaci o broju stomatološkog osoblja uključuju stomatologe, zubne tehničare / pomoćnike i srodna zanimanja. Zbog varijabilnosti izvora podataka, profesije na nivou profesionalnog i pridruženog nivoa ne mogu uvijek biti prepoznatljive. Brojke za broj farmaceutskog osoblja uključuju farmaceuta, farmaceutskih tehničara / asistenata i srodnih zanimanja. Zbog varijabilnosti izvora podataka, profesionalni nivo i profesije na nivou saradnika možda se ne razlikuju uvijek. Generalno, podaci denominatora za gustinu radne snage (tj. Nacionalne procjene stanovništva) dobijaju se iz baze podataka o svjetskim stanovništvima stanovništva Ujedinjenih nacija. U slučajevima kada zvanični izveštaj zdravstvene radne snage daje indikatore gustine umesto tačaka, procjene zaliha su zatim izračunate pomoću populacije procijenjene iz baze podataka o izgledu stanovništva Ujedinjenih nacija stanovništva (2015).

Izvor

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Povratak na početak