Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: na 1000 rođenih

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, zaustaviti umiranje novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina od bolesti koje se mogu spriječiti, pri čemu sve zemlje za cilj imaju smanjenje neonatalnog mortaliteta najmanje na samo 12 smrtnih slučajeva na 1.000 živo rođene djece i smrtnost djece mlađe od 5 godina najmanje na samo 25 smrtnih slučajeva na 1.000 živo rođene djece

Indikator

Stopa smrtnosti novorođenčadi

Izvori podataka

Gradjanski registri, popis stanovnistva, ankete domaćinstava.

Disagregacija

Može se razvrstati po polu, starosnom dobu, kvintil bogatstva, mjesto prebivališta, obrazovanje majke. Razvrstani podaci nisu uvijek dostupni.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-02-02.pdf

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2010

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Zadatak

Target 3.2: By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births

Indikator

Indicator 3.2.2: Neonatal mortality rate

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Stopa smrtnosti novorođenčadi je verovatnoća da će dijete rođeno u određenoj godini ili periodu umrjeti tokom prvih 28 završenih dana života, ukoliko se podvrgne stopama mortaliteta specifičnom za uzrast u tom periodu, izraženo na 1000 živorođenih.

Organizacija

Monstat

Povratak na početak