Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

U svim zemljama jačati sprovođenje Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, u skladu sa potrebama

Indikator

Dobno standardizovana prevalencija trenutne upotrebe duvana kod osoba u starosnoj dobi od 15 godina i starijih

Izvori podataka

Stopa prevalencije prema starosti po polu od reprezentativnih istraživanja populacije koja se sprovode od 1990. godine: • zvanično priznata od strane nacionalnog zdravstvenog organa; • slučajno odabranih učesnika predstavnika opšte populacije; i • izveštavanje o najmanje jednom indikatoru merenja trenutnog korišćenja duvana, dnevnog korišćenja duvana, trenutnog pušenja duvana, svakodnevnog pušenja duvana, trenutnog pušenja cigareta ili dnevnog pušenja cigareta. Zvanični izveštaji o istraživanju prikupljeni su od država članica putem jednog ili više sledećih metoda: • sistem izveštavanja FCTC-a SZO; • pregled istraživanja sprovedenih pod pokroviteljstvom Globalnog sistema za nadzor duvana; • pregled drugih istraživanja sprovedenih u saradnji sa SZO-om, kao što su ankete STEPvise i istraživanja o svjetskom zdravlju; • skeniranje međunarodnih baza podataka o nadzoru, kao što su podaci Demografske i zdravstvene ankete (DHS), ankete o višestrukim indikatorskim klasterima (MICS) i Anketi o merenju životnih standarda Svjetske banke (LSMS); i • identifikacija i pregled anketiranja specifičnih za zemlju koja nisu deo međunarodnih sistema nadzora.

Disagregacija

Po polu i po starosti.

Napomene

Crna Gora nema sve navedene izvore podataka, ali kako istraživanja - kao osnovni izvor podataka nisu dostupna kontinuirano, onda se mogu koristiti i neki, za taj period, dostupni podaci. Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0a-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

U svim zemljama jačati sprovođenje Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, u skladu sa potrebama

Indikator

Dobno standardizovana prevalencija trenutne upotrebe duvana kod osoba u starosnoj dobi od 15 godina i starijih

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Indikator je definisan kao procenat stanovništva starosne dobi od 15 i više godina, koji trenutno koristi bilo koji duvanski proizvod (dimljeni i/ili bez dima) na dnevnoj ili van dnevnoj osnovi.

Izvor

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Povratak na početak