Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator

Incidencija tuberkuloze na 100000 stanovnika

Izvori podataka

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1603/1603.00278.pdf

Disagregacija

Prema zemlji, polu i starosnom dobu (djeca, odrasli).

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-02.pdf

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2010

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti zdrave živote i promovisati dobrobit za sve ljude u svim uzrastima

Zadatak

Do 2030. godine, okončati epidemiju AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zapostavljenih tropskih bolesti i suzbijati hepatitis, bolesti koje se prenose putem vode i druge zarazne bolesti

Indikator

Incidencija tuberkuloze na 100000 stanovnika

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Incidenca tuberkuloze na 100.000 stanovnika, kao što je definisana kao procijenjeni broj novih slučajeva TB i TBC-a (svi oblici tuberkuloze, uključujući slučajeve kod ljudi koji žive sa HIV-om) koji nastaju u određenoj godini, izraženi kao stopa na 100 000 stanovnika. Izveštaji o učestalosti za svaku zemlju su izvedeni koristeći jedan ili više sledećih pristupa u zavisnosti od dostupnih podataka: (i) učestalost = obaveštenja o slučajevima / procenjeni procenat otkrivenih slučajeva; (ii) modeliranje capture-recapture, (iii) incidencija = prevalencija / trajanje stanja.

Izvor

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Povratak na početak