Zadaci i indikatori

Zadatak 4.1

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci završe besplatno, pravedno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje će pružiti odgovarajuće i djelotvorne ishoda učenja

Zadatak 4.2

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju, brizi i predškolskom obrazovanju u ranom djetinjstvu, tako da budu spremni za osnovno obrazovanje

Zadatak 4.3

Do 2030. godine, obezbijediti jednak pristup za sve žene i muškarce povoljnom i kvalitetnom tehničkom, stručnom i tercijarnom obrazovanju, uključujući univerzitete

Zadatak 4.4

Do 2030. godine, značajno povećati broj mladih i odraslih osoba koje posjeduju odgovarajuće vještine, uključujući tehničke i stručne vještine, za zapošljavanje, dostojanstvena radna mjesta i preduzetništvo

Zadatak 4.5

Do 2030. godine, eliminisati razliku među rodovima u obrazovanju i obezbijediti jednak pristup svim nivoima obrazovanja i stručnog osposobljavanja za ugrožene grupe, uključujući osobe sa invaliditetom, autohtone narode i djecu u osjetljivim životnim situacijama

Zadatak 4.6

Do 2030. godine, obezbijediti da svi mladi i znatan udio odraslih, i muškaraca i žena, nauče da čitaju i pišu i steknu numeričku pismenost

Zadatak 4.7

Do 2030. godine, obezbijediti da svi koji uče stiču ona znanja i vještine koje su potrebne za promovisanje održivog razvoja, između ostalog i putem obrazovanja za održivi razvoj i za održive stilova života, ljudskih prava, ravnopravnosti rodova, promovisanja kulture mira i nenasilja, globalnog državljanstva i uvažavanja kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju

Zadatak 4.a

Izgraditi i nadograditi objekte za obrazovanje koji su prilagođeni djeci i osobama sa invaliditetom, koji su rodno senzitivni i pružaju bezbjedno, nenasilno, inkluzivno i djelotvorno okruženje za učenje za sve

Indikator 4.a.1


Zadatak 4.b

Do 2020. godine, na globalnom nivou značajno povećati broj raspoloživih stipendija za zemlje u razvoju, posebno za najmanje razvijene zemlje, male ostrvske države i afričke zemlje, za upis u visoko obrazovanje, uključujući stručno osposobljavanje i informaciono-komunikacione tehnologije, tehničke, inženjerske i naučne programe u razvijenim zemljama i drugim zemljama u razvoju

Zadatak 4.c

Do 2030. godine, značajno povećati broj kvalifikovanih nastavnika, između ostalog i kriz međunarodnu saradnju za osposobljavanje nastavnika u zemljama u razvoju, a naročito najmanje razvijenim zemaljama i malih ostrvskim državama u razvoju

Povratak na početak