Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci završe besplatno, pravedno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje će pružiti odgovarajuće i djelotvorne ishoda učenja

Indikator

Udio djece i mladih: (a) u razredima 2/3; (B) na kraju osnovne škole; i (c) na kraju niže srednje škole koja postižu najmanje minimalni nivo poznavanja iz (i) čitanja i (ii) matematike, po polu

Izvori podataka

Organi odgovorni za vršenje ocjena učenja (uključujući ministarstva obrazovanja, nacionalne statističke službe i druge pružaoce podataka). Za međudržavne procene, davaoci podataka su Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih dostignuća (IEA), Laboratorio Latinoamericano de Evaluacion de la Calidad de la Educacion (LLECE), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Program ‘Analizirati obrazovne studije CONFEMEN (PASEC) i Konzorcijum južne i istočne Afrike za praćenje obrazovnog kvaliteta (SACMEQ).

Disagregacija

Godište ili godište grupe đaka, pol, mjesto prebivališta, socio-ekonomski status, migracioni status, i etnička pripadnost. Statistika o licima sa invaliditetom nije trenutno dostupna u većini nacionalnih i među-nacionalnih ocjena učenja ali može se uzeti u obzir za buduće analize.

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci završe besplatno, pravedno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje će pružiti odgovarajuće i djelotvorne ishoda učenja

Indikator

Udio djece i mladih: (a) u razredima 2/3; (B) na kraju osnovne škole; i (c) na kraju niže srednje škole koja postižu najmanje minimalni nivo poznavanja iz (i) čitanja i (ii) matematike, po polu

Metodologija indikatora kako se prati u UN

UNESCO: Procenat djece i mladih na kraju osnovnog i nižeg sekundarnog obrazovanja koji postižu najmanje minalmlni nivo znanja iz (a) čitanja i (b) matematike. Ovaj minimalni nivo znanja se procjenjuje u skladu sa novim univerzalnim skalama za mjerenje pismenosti i znanja iz matematike, a koje su trenutno u izradi. Indikator se izračunava pomoću broja djece i mladih koji završavaju osnovnu ili nižu srednju školu i postižu ili premašuju minimalni nivo znanja u datom predmetu, a koji se izražava kao procenat izveden od ukupnog broja djece i mladih koja završavaju osnovnu ili nižu srednju školu. UNICEF: Ovaj pokazatelj predstavlja procenat djece mlađe od pet godina koja su na dobrom razvojnom putu u pogledu zdravlja, učenja i psihosocijalnog stanja. Izračunava se tako što se broj djece mlađe od pet godina, a koja su na dobrom razvojnom putu u pogledu zdravlja, učenja i psihosocijalnog stanja, podijeli sa ukupnim udjelom djece mlađe od pet godina u stanovništvu.

Izvor

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Povratak na početak