Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti jednak pristup za sve žene i muškarce povoljnom i kvalitetnom tehničkom, stručnom i tercijarnom obrazovanju, uključujući univerzitete

Indikator

Stopa učestvovanja mladih i odraslih u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju u prethodnih 12 mjeseci, po polu

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

EUROSTAT

Izvori podataka

Anketa o radnoj snazi

Disagregacija

Po polu i starosnim grupama

Napomene

Anketa se sprovodi u skladu sa Regulativom 577/98. Doživotno učenje predstavlja procenat lica starosti 25-64 koja su bila u sistemu obrazovanja ili obuke u referentnom periodu od prethodne četiri nedjelje od nedjelje anketiranja. (Lifelong learning represents the percentage of persons aged 25-64 having participated in education or training. The lifelong learning participants refer to persons aged 25-64 who answered (in the LFS) that they received education or training during four weeks before the survey. Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-03-01.pdf

Razlike u odnosu na UN metodologiju

Stopa učestvovanja mladih i odraslih u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju odnosi na referentni period od 4 prethodna mjeseca a ne na 12 prethodnih mjeseci.

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2008
Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Anketa o radnoj snazi donosi podatke o sudjelovanju u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju u posljednje četiri nedjelje.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti jednak pristup za sve žene i muškarce povoljnom i kvalitetnom tehničkom, stručnom i tercijarnom obrazovanju, uključujući univerzitete

Indikator

Stopa učestvovanja mladih i odraslih u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju u prethodnih 12 mjeseci, po polu

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procenat mladih i adolescenata u datoj starosnoj grupi (primjer - 15 - 24 godine, 25 - 64 godine itd.) koji učestvuju u formalnom ili neformalnom obrazovanju ili obuci u datom vremenskom opsegu (primjer - proteklih 12 mjeseci). Idealno, ovaj indikator bi trebao biti razdvojen po tipovima programa poput TVET-a (tehničko i stručno obrazovanje i obuka), visokog obrazovanja, obrazovanja za odrasle i drugih relevantnih tipova, kao i da pokriva kako formalne tako i neformalne programe obrazovanja.

Izvor

Monstat

Povratak na početak