Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati broj kvalifikovanih nastavnika, između ostalog i kriz međunarodnu saradnju za osposobljavanje nastavnika u zemljama u razvoju, a naročito najmanje razvijenim zemaljama i malih ostrvskim državama u razvoju

Indikator

Procenat nastavnika sa minimalno potrebnim kvalifikacijama, prema nivou obrazovanja

Izvori podataka

Administrativni podaci od škola i drugih organizovanih centara za učenje.

Disagregacija

Prema polu, nivou obrazovanja i vrsti institucije (državna/javna).

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-0c-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati broj kvalifikovanih nastavnika, između ostalog i kriz međunarodnu saradnju za osposobljavanje nastavnika u zemljama u razvoju, a naročito najmanje razvijenim zemaljama i malih ostrvskim državama u razvoju

Indikator

Procenat nastavnika sa minimalno potrebnim kvalifikacijama, prema nivou obrazovanja

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procenat nastavnika po stepenu obrazovanja koji se predaje (predškolsko, osnovno, niže srednje i srednje obrazovanje) koji su dobili najmanje minimum organizovanog pedagoškog usavršavanja i usavršavanja pedagoških nastavnika koji su potrebni za nastavu na relevantnom nivou u datoj zemlji. Metod izračunavanja: Broj nastavnika na određenom nivou obrazovanja koji su obučeni izražava se kao procenat svih nastavnika na tom nivou obrazovanja.

Izvor

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Povratak na početak