Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju, brizi i predškolskom obrazovanju u ranom djetinjstvu, tako da budu spremni za osnovno obrazovanje

Indikator

Stopa učešća u organizovanom učenju (godinu dana prije zvaničnog uzrasta za ulazak u osnovno obrazovanje), po polu

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

Stopa učestovanja u organizovanom učenju (godinu dana prije zvaničnog uzrasta za upis u osnovnu školu), po polu kao što je definisano kao procenat djece u datom uzrastu koji učestvuju u jednom ili više organizovanih programa učenja, uključujući programe koji nude kombinaciju obrazovanje i brigu. Uključeno je i učešće u obrazovanje u ranom djetinjstvu i u osnovnom obrazovanju. Raspon starosti po zemlji varirac u zavisnosti od zvanične starosti za upis u osnovno obrazovanje. Metod izračunavanja: Broj djece u relevantnoj starosnoj grupi koji učestvuju u organizovanom programu učenja izražava se kao procenat ukupne populacije u istoj starosnoj dobi. Indikator se može izračunati i iz administrativnih podataka i iz anketa domaćinstava. Ako prvi, broj upisa u organizovane programe učenja prijavljuju škole, a populacija u starosnoj grupi godinu dana ispod zvanične osnovne starosne dobi dobiva se iz procjene stanovništva. Za izračunavanje ovog indikatora na globalnom nivou koriste se procjene populacije iz Odeljenja za populaciju UN. U Crnoj Gori se podaci obezbjeđuju kroz MICS istraživanje.

Izvori podataka

MICS

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju, brizi i predškolskom obrazovanju u ranom djetinjstvu, tako da budu spremni za osnovno obrazovanje

Indikator

Stopa učešća u organizovanom učenju (godinu dana prije zvaničnog uzrasta za ulazak u osnovno obrazovanje), po polu

Izvor

Monstat

Povratak na početak