Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju, brizi i predškolskom obrazovanju u ranom djetinjstvu, tako da budu spremni za osnovno obrazovanje

Indikator

Udio djece ispod 5 godina starosti koja su razvojno na dobrom putu u pogledu zdravlja, učenja i psihosocijalnog blagostanja, po polu

Izvori podataka

MICS/UNICEF

Napomene

U MICS6 istrazivanju definisan je SDG indikator 4.2.1 ali definicija nije u potpunosti ista. Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-01.pdf

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Vremenski plan: U 2018.godini svakoj narednoj rundi MISC istraživanja.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju, brizi i predškolskom obrazovanju u ranom djetinjstvu, tako da budu spremni za osnovno obrazovanje

Indikator

Udio djece ispod 5 godina starosti koja su razvojno na dobrom putu u pogledu zdravlja, učenja i psihosocijalnog blagostanja, po polu

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procjenat djece na početku osnovne škole, najčešće 6 godina starosti u mnogim zemljama, koja pokazuju zdravlje shodno njihovim godinama, psihosocijalno blagostanje i posjeduju neophodne sposobnosti i znanje potrebno za obrazovanje u prvim razredima osnovne škole. Djeca polaze u osnovnu školu u različitim uzrastima u različitim zemljama. Iz ovoga proizilazi da indikator može dosta odražavati razvoj djeteta između pete i sedme godine života.

Izvor

Monstat

Povratak na početak