Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju, brizi i predškolskom obrazovanju u ranom djetinjstvu, tako da budu spremni za osnovno obrazovanje

Indikator

Udio djece ispod 5 godina starosti koja su razvojno na dobrom putu u pogledu zdravlja, učenja i psihosocijalnog blagostanja, po polu

Izvori podataka

MICS/UNICEF

Napomene

U MICS6 istrazivanju definisan je SDG indikator 4.2.1 ali definicija nije u potpunosti ista. Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-01.pdf

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Vremenski plan: U 2018.godini svakoj narednoj rundi MISC istraživanja.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Zadatak

Target 4.2: By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education

Indikator

Indicator 4.2.1: Proportion of children aged 24–59 months who are developmentally on track in health, learning and psychosocial well-being, by sex

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procjenat djece na početku osnovne škole, najčešće 6 godina starosti u mnogim zemljama, koja pokazuju zdravlje shodno njihovim godinama, psihosocijalno blagostanje i posjeduju neophodne sposobnosti i znanje potrebno za obrazovanje u prvim razredima osnovne škole. Djeca polaze u osnovnu školu u različitim uzrastima u različitim zemljama. Iz ovoga proizilazi da indikator može dosta odražavati razvoj djeteta između pete i sedme godine života.

Organizacija

Monstat

Povratak na početak