Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati broj mladih i odraslih osoba koje posjeduju odgovarajuće vještine, uključujući tehničke i stručne vještine, za zapošljavanje, dostojanstvena radna mjesta i preduzetništvo

Indikator

Udio mladih i odraslih osoba koje imaju informaciono-komunikacione vještine (ICT), prema vrsti vještine

Izvori podataka

Ankete škola ili domaćinstava.

Disagregacija

Prema starosnom dobu, starosnoj grupi studenata, polu, lokaciji, socio-ekonomskom statusu.

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-04-01.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Obezbijediti inkluzivno i pravedno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

Zadatak

Do 2030. godine, značajno povećati broj mladih i odraslih osoba koje posjeduju odgovarajuće vještine, uključujući tehničke i stručne vještine, za zapošljavanje, dostojanstvena radna mjesta i preduzetništvo

Indikator

Udio mladih i odraslih osoba koje imaju informaciono-komunikacione vještine (ICT), prema vrsti vještine

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Procenat mladih i odraslih sa vještinama informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), prema vrsti vještine definisanom kao procenat mladih (starih od 15-24 godine) i odraslih (stariji od 15 godina i više) koji su preduzeli određeni računar povezane aktivnosti u datom vremenskom periodu (npr. poslednja tri meseca). Metod izračunavanja: Indikator se izračunava kao procenat ljudi u datoj populaciji koji su odgovorili sa da na izabrani broj varijabli, npr. korišćenje IKT vještina u različitim predmetnim oblastima ili područjima učenja, korištenje ICT vještina u školi i / ili na radnom mjestu ili izvan nje, minimalno vrijeme provedeno korištenjem ICT vještina unutar i van škole i/ili na radnom mjestu, dostupnost interneta pristup unutar ili izvan škole i / ili radnog mesta itd.

Izvor

Monstat

Povratak na početak