Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

Zadatak

Target 5.b: Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women

Indikator

Indicator 5.b.1: Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex

Povratak na početak