Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Postići ravnopravnost rodova i osnažiti sve žene i djevojčice

Zadatak

Eliminisati sve štetne prakse, kao što je dječiji, rani i prisilni brak i sakaćenje ženskih genitalija

Indikator

Udio žena starosne dobi od 20-24 godina koje su bile u braku ili u zajednici prije 15. godine i prije 18. godine

Izvori podataka

MICS/UNICEF

Napomene

Link metapodatka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-03-01.pdf

Plan za uvođenje indikatora, ukoliko ga nema u Crnoj Gori

Vremenski plan: u 2018. godini i svakoj narednoj rundi MICS-a.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Postići ravnopravnost rodova i osnažiti sve žene i djevojčice

Zadatak

Eliminisati sve štetne prakse, kao što je dječiji, rani i prisilni brak i sakaćenje ženskih genitalija

Indikator

Udio žena starosne dobi od 20-24 godina koje su bile u braku ili u zajednici prije 15. godine i prije 18. godine

Metodologija indikatora kako se prati u UN

UNICEF: Ovaj indikator obezbjeđuje proporciju žena između 20 i 24 godine starosti koje su se prvi put udale ili bile u zajednici do 18 godine života. Indikator se računa dijeljenjem broja žena između 20 i 24 godine starosti koje su se prvi put udale ili bile u zajednici do 18 godine života sa ukupnim brojem žena starosti između 20 i 24 godine u čitavoj populaciji.

Izvor

Monstat

Povratak na početak