Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor:

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: miliona dolara (2017)

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Poboljšati međunarodnu podršku za sprovođenje djelotvorne i ciljane izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se podržali nacionalni planovi za sprovođenje svih Ciljeva održivog razvoja, između ostalog i kroz saradnju sjever- jug, jug-jug i trostranu saradnju

Indikator

Dolarska vrijednost finansijske i tehničke pomoći (kroz saradnju sjever-jug, jug-jug i trouglastu saradnju) posvećene zemljama u razvoju

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Poboljšati međunarodnu podršku za sprovođenje djelotvorne i ciljane izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se podržali nacionalni planovi za sprovođenje svih Ciljeva održivog razvoja, između ostalog i kroz saradnju sjever- jug, jug-jug i trostranu saradnju

Indikator

Dolarska vrijednost finansijske i tehničke pomoći (kroz saradnju sjever-jug, jug-jug i trouglastu saradnju) posvećene zemljama u razvoju

Povratak na početak