Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor:

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: na 100 ljudi

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Unaprijediti saradnju sjever-jug, jug-jug, kao i trostranu regionalnu i međunarodnu saradnju i pristup nauci, tehnologiji i inovacijama i poboljšati razmjenu znanja po međusobno dogovorenim uslovima, između ostalog i kroz poboljšanje koordinacije između postojećih mehanizama, posebno na nivou Ujedinjenih nacija, kao i kroz mehanizam omogućavanja globalne tehnologije

Indikator

Pretplate na fiksni širokopojasni internet na 100 stanovnika, po brzini

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Unaprijediti saradnju sjever-jug, jug-jug, kao i trostranu regionalnu i međunarodnu saradnju i pristup nauci, tehnologiji i inovacijama i poboljšati razmjenu znanja po međusobno dogovorenim uslovima, između ostalog i kroz poboljšanje koordinacije između postojećih mehanizama, posebno na nivou Ujedinjenih nacija, kao i kroz mehanizam omogućavanja globalne tehnologije

Indikator

Pretplate na fiksni širokopojasni internet na 100 stanovnika, po brzini

Povratak na početak