Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Do 2030. godine, nadovezati se na postojeće inicijative čiji je cilj razvoj mjerenja napretka u oblasti održivog razvoja koje nadopunjuje bruto domaći proizvod i podrška izgradnju statističke kapaciteta u zemljama u razvoju

Indikator

Udio zemalja koje su a) obavile makar jedan popis stanovništva i domaćinstava u prošlih deset godina, i b) ostvarile 100-procentni upis u matične knjige rođenih i 80-procentni upis u matične knjige umrlih

Disagregacija

(a) Po geografskoj lokaciji (b) Po iznosu prihoda, polu, statusu invalidnosti itd.

Napomene

(b) Izvor podataka statistike rođenih i umrlih je administrativni izvor - Matični registar rođenih koji vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (MUP), iz tog razloga će udio uvijek biti 100%. Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-19-02.pdf. Komentar: Ministarstvo unutrašnjih poslova, shodno Zakonu o matičnim registrima, vodi matični registar rođenih. U skladu sa tim, ovo Ministarstvo posjeduje podatke isključivo o broju upisanih u matični registar rođenih, odnosno o broju lica za koje je izvršena prijava rođenja shodno zakonom utvrđenim procedurama, a koji su egzaktni podaci. Shodno navedenom, napominjemo, da ne posjedujemo podatke o broju rođenih, a za koje eventualno nije evidentirana činjenica rođenja u matičnom registru rođenih.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Do 2030. godine, nadovezati se na postojeće inicijative čiji je cilj razvoj mjerenja napretka u oblasti održivog razvoja koje nadopunjuje bruto domaći proizvod i podrška izgradnju statističke kapaciteta u zemljama u razvoju

Indikator

Udio zemalja koje su a) obavile makar jedan popis stanovništva i domaćinstava u prošlih deset godina, i b) ostvarile 100-procentni upis u matične knjige rođenih i 80-procentni upis u matične knjige umrlih

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Ove informacije se odnose samo na 17.19.2 (a) Indikator prati procenat zemalja koje su provele najmanje jedan popis stanovništva i domaćinstava u posljednjih 10 godina. To uključuje i zemlje koje sastavljaju svoju detaljnu statistiku stanovništva i domaćinstava. Definicije: Ove informacije se odnose samo na 17.19.2 (b): Procenat zemalja koje su ostvarile registraciju rođenih od 100 posto i registraciju smrti od 80 posto.

Izvor

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Povratak na početak