Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, poboljšati podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju, uključujući i najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost kvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razdijeljenih po prihodima, rodu, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti, migracionom statusu, invaliditetu, geografskom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima

Indikator

Broj zemalja sa nacionalnim statističkim planom koji je u potpunosti finansiran i koji se sprovodi, prema izvoru finansiranja

Disagregacija

Može se razvrstati po geografskoj lokaciji.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-08-03.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, poboljšati podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju, uključujući i najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost kvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razdijeljenih po prihodima, rodu, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti, migracionom statusu, invaliditetu, geografskom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima

Indikator

Broj zemalja sa nacionalnim statističkim planom koji je u potpunosti finansiran i koji se sprovodi, prema izvoru finansiranja

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Indikator Broj zemalja sa nacionalnim statističkim planom koji se u potpunosti finansira i sprovodi se zasniva na godišnjem Izvještaju o stanju nacionalnih strategija za razvoj statistike (NSDS). U saradnji sa svojim partnerima, PARIS21 izvještava o napretku zemlje u izradi i sprovođenju nacionalnih statističkih planova. Indikator je broj zemalja koje su ili (i) implementiraju strategiju, (ii) projektuju ili (iii) čekaju usvajanje strategije u tekućoj godini. Metod izračunavanja: Jednostavno broj zemalja koje su ili (i) sprovode strategiju, (ii) dizajniraju ili (iii) čekaju usvajanje strategije u tekućoj godini.

Izvor

Monstat

Povratak na početak