Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, poboljšati podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju, uključujući i najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost kvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razdijeljenih po prihodima, rodu, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti, migracionom statusu, invaliditetu, geografskom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima

Indikator

Broj zemalja koje imaju domaće zakonodavstvo o statistici koje je usklađeno sa Osnovnim načelima zvanične statistike

Disagregacija

Nema.

Napomene

Link metapodataka: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-18-02.pdf

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, poboljšati podršku za izgradnju kapaciteta za zemlje u razvoju, uključujući i najmanje razvijene zemlje i male ostrvske države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost kvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razdijeljenih po prihodima, rodu, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti, migracionom statusu, invaliditetu, geografskom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima

Indikator

Broj zemalja koje imaju domaće zakonodavstvo o statistici koje je usklađeno sa Osnovnim načelima zvanične statistike

Metodologija indikatora kako se prati u UN

Definicija: Indikator se odnosi na broj zemalja koje imaju nacionalno statističko zakonodavstvo koje je u skladu sa Osnovnim načelima službene statistike. Ovo se odnosi na broj zemalja koje imaju statističko zakonodavstvo koje poštuje načele UNFOP-a. Metod izračunavanja: Indikator 17.18 .2 = zbir država čiji zakon ima odredbe koje se odnose na svih deset načela.

Izvor

Monstat

Povratak na početak