Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

Zadatak

Target 17.17: Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

Indikator

Indicator 17.17.1: Amount in United States dollars committed to public-private partnerships for infrastructure

Povratak na početak