Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

Zadatak

Target 17.11: Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020

Indikator

Indicator 17.11.1: Developing countries’ and least developed countries’ share of global exports

Povratak na početak