Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Promovisati univerzalni, na pravilima zasnovani, otvoreni, nediskriminatorski i pravedan multilateralni trgovinski sistem u okviru Svjetske trgovinske organizacije, između ostalog i putem zaključenja pregovora u okviru njene Razvojne agende iz Dohe

Indikator

Svjetski ponderisani tarifni prosjek

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Unaprijediti sredstva za sprovođenje i obnoviti Globalno partnerstvo za održivi razvoj

Zadatak

Promovisati univerzalni, na pravilima zasnovani, otvoreni, nediskriminatorski i pravedan multilateralni trgovinski sistem u okviru Svjetske trgovinske organizacije, između ostalog i putem zaključenja pregovora u okviru njene Razvojne agende iz Dohe

Indikator

Svjetski ponderisani tarifni prosjek

Povratak na početak