Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

Zadatak

Target 14.b: Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets

Indikator

Indicator 14.b.1: Degree of application of a legal/regulatory/policy/institutional framework which recognizes and protects access rights for small‐scale fisheries

Povratak na početak