Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Institut za biologiju mora

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Nivo 1-5

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Sačuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, zabraniti određene vrste subvencija za ribarstvo koje doprinose prevelikim kapacitetima i izlovu, eliminisati subvencije koje doprinose nezakonitom, neprijavljenom i neregulisanom ribarstvu i suzdržati se od uvođenja novih takvih subvencija, prepoznajući da bi odgovarajući i djelotvoran, poseban i drugačiji tretman zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja trebao da bude sastavni dio pregovora Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama u ribarstvu

Indikator

Stepen implementacije međunarodnih instrumenata za borbu protiv nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Sačuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, zabraniti određene vrste subvencija za ribarstvo koje doprinose prevelikim kapacitetima i izlovu, eliminisati subvencije koje doprinose nezakonitom, neprijavljenom i neregulisanom ribarstvu i suzdržati se od uvođenja novih takvih subvencija, prepoznajući da bi odgovarajući i djelotvoran, poseban i drugačiji tretman zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja trebao da bude sastavni dio pregovora Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama u ribarstvu

Indikator

Stepen implementacije međunarodnih instrumenata za borbu protiv nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova

Izvor

Institut za biologiju mora

Povratak na početak