Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Sačuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, očuvati najmanje 10 odsto priobalnih i morskih područja, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravom i na osnovu najboljih raspoloživih naučnih podataka

Indikator

Pokrivenost zaštićenih područja u odnosu na morska područja

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Sačuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održivi razvoj

Zadatak

Do 2020. godine, očuvati najmanje 10 odsto priobalnih i morskih područja, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravom i na osnovu najboljih raspoloživih naučnih podataka

Indikator

Pokrivenost zaštićenih područja u odnosu na morska područja

Izvor

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore

Povratak na početak