Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

Zadatak

Target 14.3: Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels

Indikator

Indicator 14.3.1: Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representative sampling stations

Povratak na početak