Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pristup bezbjednim, povoljnim, dostupnim i održivim sistemima prevoza za sve i poboljšati bezbjednost na putevima, naročito kroz širenje javnog prevoza, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti onima u osjetljivim situacijama, ženama, djeci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama

Indikator

Procenat stanovništva koje ima povoljan pristup javnom prevozu, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbjednim, otpornim i održivim

Zadatak

Do 2030. godine, obezbijediti pristup bezbjednim, povoljnim, dostupnim i održivim sistemima prevoza za sve i poboljšati bezbjednost na putevima, naročito kroz širenje javnog prevoza, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti onima u osjetljivim situacijama, ženama, djeci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama

Indikator

Procenat stanovništva koje ima povoljan pristup javnom prevozu, prema polu, starosti i osobama sa invaliditetom

Metodologija indikatora kako se prati u UN

metadata_texts.11-2-1-a-global-methodology

Izvor

Monstat

Povratak na početak