Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: UNECE

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Do 2030. godine, izgraditi otpornost siromašnih i onih u osjetljivim situacijama i smanjiti njihovu izloženost i ugroženost od ekstremnih klimatskih pojava i drugih ekonomskih, društvenih i ekoloških šokova i katastrofa

Indikator

Procenat lokalnih samouprava koje usvajaju i primjenjuju lokalne strategije smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa nacionalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts

Zadatak

Target 13.1: Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries

Indikator

Indicator 13.1.3: Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction strategies in line with national disaster risk reduction strategies

Izvor

UNECE

Povratak na početak