Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Obezbijediti do 2030. godine da svi muškarci i žene, a posebno siromašni i nezaštićeni, imaju jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima vlasništva, nasljedstvu, prirodnim resursima, odgovarajućim novim tehnologijama i finansijskim uslugama, uključujući mikrofinansiranje

Indikator

Procenat stanovništva koje živi u domaćinstvima sa pristupom osnovnim potrebama

Metodologija indikatora kako se prati u Crnoj Gori

UN još uvijek nije utvrdio zvaničnu metodologiju praćenja. Podaci se u Crnoj Gori proizvode kroz MICS istraživanje kroz koje su dostupni podaci za 2018. godinu.

Izvori podataka

MICS istraživanje

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Zadatak

Target 1.4: By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance

Indikator

Indicator 1.4.1: Proportion of population living in households with access to basic services

Organizacija

Monstat

Povratak na početak