Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Sprovesti nacionalno odgovarajuće sisteme i mjere socijalne zaštite, uključujući osnovni skup prava iz te oblasti, i do 2030. postići značajnu pokrivenost siromašnih i ugriženih

Indikator

Procenat stanovništva obuhvaćenog nivoima/sistemima socijalne zaštite, po polu, po izdvajanju dece, nezaposlenih, starijih, osoba sa invaliditetom, trudnica, novorođenčadi, žrtava povreda na radu i siromašnih i ugroženih

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Napomene

Podaci su prikupljeni do 1. maja 2023. godine.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Zadatak

Target 1.3: Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

Indikator

Indicator 1.3.1: Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, work-injury victims and the poor and the vulnerable

Organizacija

Monstat

Povratak na početak