Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Zadatak

Target 1.1: By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day

Indikator

Indicator 1.1.1: Proportion of the population living below the international poverty line by sex, age, employment status and geographic location (urban/rural)

Povratak na početak