Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Nema dostupnih naslovnih podataka

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Sprovesti nacionalno odgovarajuće sisteme i mjere socijalne zaštite, uključujući osnovni skup prava iz te oblasti, i do 2030. postići značajnu pokrivenost siromašnih i ugriženih

Indikator

Procenat stanovništva obuhvaćenog nivoima/sistemima socijalne zaštite, po polu, po izdvajanju dece, nezaposlenih, starijih, osoba sa invaliditetom, trudnica, novorođenčadi, žrtava povreda na radu i siromašnih i ugroženih

Izvori podataka

UNECE: https://w3.unece.org/SDG/

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Sprovesti nacionalno odgovarajuće sisteme i mjere socijalne zaštite, uključujući osnovni skup prava iz te oblasti, i do 2030. postići značajnu pokrivenost siromašnih i ugriženih

Indikator

Procenat stanovništva obuhvaćenog nivoima/sistemima socijalne zaštite, po polu, po izdvajanju dece, nezaposlenih, starijih, osoba sa invaliditetom, trudnica, novorođenčadi, žrtava povreda na radu i siromašnih i ugroženih

Izvor

Monstat

Povratak na početak