Potkategorije

Odaberite kategorije iz padajućih menija u nastavku da vidite različite tipove podataka. Neki podaci neće biti dostupni dok se ne odabere viši nivo pretrage.

Preuzmite naslovni CSV Preuzmite izvorni CSV

Preuzmite izvorni CSV za disagregacije

Naslovni podaci

Izvor: Monstat

Geografsko područje: Crna Gora

Jedinica mjere: Percentage

Ova tabela pruža više informacija o indikatoru koji je dostupan iz crnogorske statistike a najbliže odgovara globalnom indikatoru COR. Imajte na umu da i kada je globalni indikator COR u potpunosti dostupan iz crnogorske statistike, ovu tabelu treba konsultovati za informacije o nacionalnoj metodologiji i druge informacije o crnogorskim metapodacima.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Do 2030. godine, svuda iskorijeniti ekstremno siromaštvo među ljudima, koje se trenutno mjeri kao ljudi koji žive sa manje od 1,25$ na dan

Indikator

Udio stanovništva ispod međunarodne linije siromaštva, po polu, starosti, radnom statusu i geografskoj lokaciji (urbana/ruralna)

Od kada se indikator prati po opisanoj metodologiji 2013

Ova tabela pruža informacije o metapodacima za COR indikatore koje je definisala Statistička komisija UN-a. Kompletne globalne metapodatke obezbjeđuje Odjeljenje za statistiku UN-a.

Cilj

Svuda okončati siromaštvo u svim njegovim oblicima

Zadatak

Do 2030. godine, svuda iskorijeniti ekstremno siromaštvo među ljudima, koje se trenutno mjeri kao ljudi koji žive sa manje od 1,25$ na dan

Indikator

Udio stanovništva ispod međunarodne linije siromaštva, po polu, starosti, radnom statusu i geografskoj lokaciji (urbana/ruralna)

Metodologija indikatora kako se prati u UN

metadata_texts.1-1-1-a-global-methodology

Izvor

Monstat

Povratak na početak